Jdi na obsah Jdi na menu

 

 

h_m3i9furthv8mko9y1qxwgj8ueogaxqrt7tcsiarccbr5lphhvb6oaxqpnso7ylys_cstc.jpg

 

 

 Směrnice kynologického klubu Zlaté Hory

 

                                                          

 

 

 

lvt-ondrejovice-097.jpg

 

 

 

Směrnice pro členy


 

1. Podmínky členství:

-přijmutí výborem ZKO- hlasování

- zaplaceny příspěvky na daný rok  do ČKS

-dokončená registrace v ČKS

-zaplaceny příspěvky na daný rok  do ZKO.

 

2. Členové jsou povinni zaplatit  příspěvek do ČKS a členské příspěvky ve výši, která byla  schválená na členské schůzi pro daný rok.

3. Členové jsou povinni účastnit se brigád, dle počtu hodin na daný rok schválený výborem.

4. V případě, že si člen nesplní povinnost brigádnických hodin, zaplatí do pokladny klubu částku za každou neodpracovanou hodinu ve výši schválené pro daný rok výborem.

5. Člen je povinen vystupovat tak, aby nejen v ZKO, ale i na veřejnosti nepoškozoval jméno ZKO.

6. V případě podnětů, kritik, či žádostí k projednání, je člen povinen informovat výhadně výbor klubu.

7. Výbor klubu tyto podněty ,kritiky, žádosti , projedná na schůzi výboru.

8. Člen je povinen dodržovat obecná pravidla bezpečnosti tak, aby neohrožoval ostatní psovody a jejich psy. Každý zodpovídá za škody způsobené svým psem.

9. Členům je umožněn výcvik na cvičišti kdykoliv mimo čas, kdy se koná výcvik kursistů pod vedením instruktora. Areál je volně přístupný. Každý člen má možnost požádat o zapůjčení klíčů, bude-li chtít cvičit v jiném než výcvikovém čase určeném výborem.

10. Zapůjčení schvaluje výbor. V takovém případě ručí za uzavření klubovny, pořádek v klubovně a řádnou péči o zapůjčené výcvikové pomůcky.


 

Směrnice pro výbor


 

1. Výbor svolává jednou ročně členskou schůzi.

2. Schůze výboru je svolávána dle potřeb, minimálně jednou ročně.

3. Výbor rozhoduje o přijetí nových členů, akcích, chodu klubu, hospodaření klubu.

4. Členové výboru jsou povinni řádně plnit úkoly plynoucí z funkce jim svěřené.

5. Členové výboru mají nárok na vlastní klíče od klubovny.

6. Členové výboru mají přednostní právo na umístění svých psů v odkládacích kotcích.Směrnice o propůjčení klubovny a výcvikového areálu

1. O propůjčení může požádat člen klubu.

2.  O schválení propůjčení rozhoduje výbor-

3. Částka za pronájem bude pro daný rok určena výborem.

 

Směrnice pro hostování

1.O přijetí hosta rozhoduje výbor.

2. Za hosta je považován ten, kdo má  zaplacené hostovné ve výši schválené pro daný rok výborem. 

3. Host dbá pokynů výcvikáře (instruktora), který  organizuje výcvik.

4.Výcvik členů je upřednostněn před výcvikem hostů.


 

Směrnice pro výcvik


1. Výcviku se může zúčastnit pes zdravý, s povinným očkováním a v dobré kondici.

2. Člen je povinen dodržovat zákon o týrání zvířat.

3. Výcvik (kurs) vedený instruktorem je zpoplatněný a to ve výši schválené výborem na daný rok. Poplatek je určen pro instruktora.

4. Instruktor má právo rozhodnout o přijetí, či nepřijetí člena do kursu.

5. Výcvik vedený instruktorem (kurs) obsahuje 10 výcvikových lekcí. Výcviková lekce se skládá ze dvou výcvikových kol. Výcvikové lekce jednoho kursu musí být absolvovány nejdéle do 6-ti měsíců od započetí kursu.

6. Výcvik vedený instruktorem (kurs) probíhá 2x týdně v termínu určeném instruktorem.

7. Výcvik pod vedením instruktora má přednost před výcvikem individuálním.

8. Instruktor rozhoduje o  organizaci výcvikového dne.

9. V případě, že na cvičišti probíhá výcvik, ať už pod vedením instruktora, nebo individuální,   nevstupují nově příchozí do výcvikového prostru, dokud jim k tomu instruktor nedá svolení.

10. Kursisti, jsou povinni, docházet na výcvik včas a v případě neúčasti se omluvit z výcvikové hodiny  předcházející den striktně emailem, sms. V případě, že se neomluví, o výcvikovou hodinu přicházejí.

12.  Během výcviku není povoleno vměšovat se instruktorovi do výcviku a narušovat ho. Své názory na výcvik má možnost představit instruktorovi po výcviku a bez účasti ostatní veřejnosti.

13. V případě , že ve výcviku nastávají změny: oznamuje tyto instruktor na stránky: www.zkozlatehora.estranky.cz  v sekci info pro kursisty a to v pátek nejpozději v dopoledních hodinách. Každý kursista je sám zodpovědný, zda se se změnami seznámil.